Regnvandskonsulent

PROBLEMER MED REGNVAND PÅ EGEN GRUND

Håndtér regnvand på egen grund

Har du problemer med oversvømmelser på grund eller i kælder, når det regner? Eller står du overfor at skulle separatkloakere? Ved at håndtere regnvand på egen grund
kan du hjælpe dig selv og andre. Regnvandet kan samtidig bruges som en ressource
og skabe merværdi – eksempelvis i form af mere biodiversitet i haven med et regnbed eller et grønt tag.
Du kan også opsamle og genanvende dit regnvand til eksempelvis havevanding.
Der findes forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund og skybrudssikre din bolig.

Eksempler kunne være:

Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.
Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner.
Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

.... Elementerne kan også kombineres

I første omgang handler det om at afdække behov, ønsker og muligheder. Få et uforpligtende besøg af én af vores uddannede regnvandskonsulent, og hør mere mere om hvordan du kan håndtere regnvand på egen grund og hvilken løsning du kan få i din have.

Kontakt: Pia Rothmann, Telefon: 42 36 63 93,

Email: pia@sembyg.dk

Copyright © 2019 SEM byg. Designet af designet af Ask Why Aps!

Search